1  Χριστιανισμός & Επιστήμη

  "θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει" Ιωαν. η' 32
1
11

 

 

 

 

 

ΑρχικήΘέματαΆρθραΕκπομπέςΕρωτήσειςΠολυμέσαΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΑναζήτηση

11
   
 


==========================================
     Ο 1ος & 2ος Ίππος του 6ου κεφ. της Αποκάλυψης     ►
==========================================
 

 

Στο 6ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης περιγράφεται η αποστολή τεσσάρων ίππων (λευκός, κόκκινος, μαύρος και ωχρός) ανά τον κόσμο, τα οποία εκφράζουν προφητικά κάποιες καταστάσεις που πρόκειται να επέλθουν στη Γη.

Υπενθυμίζουμε ότι τα γεγονότα που περιγράφονται από το 4ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης κι έπειτα, αφορούν τη χρονική περίοδο μετά την αναχώρηση της χριστιανικής εκκλησίας από τη Γη με την αρπαγή (βλ. Α’ Θεσ/νικείς κεφ. 4/δ’ §13-18 & Α’ Κορινθίους κεφ. 15/ιε’ §51-54).

Παρότι όμως οι καταστάσεις που εκφράζουν οι τέσσερις αυτοί ίπποι πρόκειται να κορυφωθούν και να έλθουν σε πλήρη εξέλιξη εκείνη την εποχή, εν τούτοις είμαστε σε θέση να παρατηρούμε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει να διαμορφώνονται οι συνθήκες που θα οδηγήσουν σε αυτές τις καταστάσεις. Ιστορικές μελέτες και ποικίλες έρευνες έρχονται να πλαισιώσουν επιστημονικά αυτές τις διαπιστώσεις αναδεικνύοντας για μία ακόμη φορά την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής και την εγκυρότητα του προφητικού λόγου. Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με τον 1ο και το 2ο ίππο.

 

1ος Ίππος: Λευκού χρώματος

«Και είδον, και ιδού, ίππος λευκός· και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε τόξον· και εδόθη εις αυτόν στέφανος, και εξήλθε νικών και διά να νικήση» (Αποκάλυψις κεφ. 6/ς’ §2)


Ερμηνεία:

Ο αναβάτης του λευκού ίππου είναι ο Λόγος του Θεού που ενανθρωπίστηκε, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, όπως διευκρινίζεται και στο 19ο/ιθ’ κεφάλαιο:

«Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον, και ιδού ίππος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο Πιστός και Αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά [...] και ήτο ενδεδυμένος ιμάτιον βεβαμμένον με αίμα, και καλείται το όνομα αυτού, ο Λόγος του Θεού. [...] και επί το ιμάτιον και επί τον μηρόν αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα, Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων» (Αποκάλυψις κεφ. 19/ιθ’ §11-16)

Ο Λόγος του Θεού αναφέρεται ότι επιβαίνει σε ίππο για να δηλώσει την ταχεία εξάπλωση του κηρύγματος του Ευαγγελίου παγκοσμίως.

Η διάδοση του Λόγου του Θεού είναι ένα ιστορικά καταγεγραμμένο γεγονός που άρχισε να λαμβάνει χώρα ευρέως και με μεγάλη ταχύτητα ήδη από τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού: το 400 μ.Χ. υπολογίζεται ότι περίπου το 17% του τότε κόσμου ήταν Χριστιανοί ενώ είχε ευαγγελισθεί περίπου το 40% των ανθρώπων και οι Γραφές είχαν ήδη μεταφραστεί σε 11 γλώσσες.

Καθοριστικό γεγονός για τη διάδοση της Αγίας Γραφής υπήρξε η ανακάλυψη της τυπογραφίας από το Γουτεμβέργιο στα μέσα του 15ου αιώνα. Μάλιστα η Αγία Γραφή ήταν το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε και από τότε μέχρι σήμερα είναι το πρώτο σε κυκλοφορία βιβλίο παγκοσμίως, καθώς οι ανατυπώσεις της υπερβαίνουν τις ανατυπώσεις οποιουδήποτε άλλου βιβλίου (είναι το μεγαλύτερο best seller όλων των εποχών!).

Σήμερα ο Χριστιανισμός είναι διαδεδομένος σε όλες τις ηπείρους, διεισδύοντας ακόμη και στις πιο «δύσκολες» περιοχές (π.χ. Κίνα). Υπολογίζεται δε ότι ετησίως σε όλο τον κόσμο πωλούνται ή χαρίζονται περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα της Αγίας Γραφής (ολόκληρης ή αποσπασμάτων της) μεταφρασμένα σε περίπου 2500 γλώσσες. Επιλέον δε, τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (κυρίως το internet: κείμενο, ήχος και βίντεο σε ψηφιακή μορφή) συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της προφητευμένης εξάπλωσης του Λόγου του Θεού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιστρέφοντας στα χαρακτηριστικά του 1ου ίππου, μπορούμε επιπλέον να πούμε ότι είναι λευκός επειδή ο Λόγος του Θεού είναι απολύτως αληθής, άγιος και ακέραιος. Η αποστολή λοιπόν του Λόγου να διατρέξει τη Γη ως λευκός ίππος, δηλαδή ως φορέας της καθαρής αλήθειας, είναι αναγκαία έναντι του πλήθους των πλανών αλλά και των ψευδόχριστων που, κατά τον προφητικό λόγο του Ιησού Χριστού (κατά Ματθαίον κεφ. 24/κδ’ §4-5, 23-24), ήδη έχουν παρουσιαστεί κατά περιόδους αλλά θα εμφανιστούν και κατά την περίοδο μετά την αρπαγή της εκκλησίας («μεγάλη θλίψη»).

Επίσης, το γεγονός ότι λευκός ίππος κρατάει τόξο, ερμηνεύεται στον Ψαλμό 45/με’ όπου αναφέρονται προφητικά για τον Ιησού Χριστό τα εξης:

«Τα βέλη σου είναι οξέα· λαοί υποκάτω σου θέλουσι πέσει· και αυτά θέλουσιν εμπηχθή εις την καρδίαν των εχθρών του βασιλέως» (Ψαλμός 45/με’ §5)

Στο εδάφιο αυτό η ρίψη βελών (άρα η χρήση τόξου) δηλώνει την επιτυχία του κηρύγματος του Λόγου του Θεού και την κατατρόπωση όσων προσπάθησαν να εμποδίσουν το έργο αυτό.

Τέλος, ο καβαλάρης του λευκού ίππου είναι στεφανωμένος διότι είναι εξ αρχής προδιαγεγραμμένο ότι θα νικήσει και τελικά θα επικρατήσει («εξήλθε νικών και διά να νικήση»).

 

2ος Ίππος: Κόκκινου χρώματος (αρχ. «πυρρός» = με το χρώμα της φωτιάς)

«Και εξήλθεν άλλος ίππος κόκκινος (αρχ. «πυρρός»), και εις τον καθήμενον επ' αυτόν εδόθη να σηκώση την ειρήνην από της γης, και να σφάξωσιν αλλήλους, και εδόθη εις αυτόν μάχαιρα μεγάλη» (Αποκάλυψις κεφ. 6/ς’ §4)


Ερμηνεία:

Ο κόκκινος ίππος, του οποίου ο αναβάτης έχει την αποστολή να αφαιρέσει (σηκώσει) την ειρήνη από τη γη, προφανώς δηλώνει το ξέσπασμα πολεμικών συγκρούσεων, γι’ αυτό το λόγο άλλωστε και έχει κόκκινο χρώμα σαν της φωτιάς ενώ ο αναβάτης κρατάει μια μεγάλη μάχαιρα.

Όσον αφορά τη φράση «να σφάξωσιν αλλήλους» (δηλαδή ο ένας τον άλλον), δεν θα ήταν αβάσιμο να υποθέσουμε ότι ο ίππος αυτός αναφέρεται κυρίως στις εμφύλιες πολεμικές συγκρούσεις. Πράγματι, είναι γεγονός η αύξηση των εμφυλίων πολέμων με το πέρασμα των αιώνων, και μάλιστα μέσα στον 20ό αιώνα έχουν διεξαχθεί οι περισσότεροι εμφύλιοι πόλεμοι και με τη μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με όλους τους παρελθόντες αιώνες της ανθρώπινης ιστορίας.

 

Οι δύο επόμενοι ίπποι είναι ο «μέλας» (μαύρος) ο οποίος δηλώνει την πείνα πάνω στη Γη και ο «χλωρός» (ωχρός – κιτρινοπράσινος) ο οποίος δηλώνει την έλευση του θανάτου σε μεγάλο πλήθος ανθρώπων από διάφορες αιτίες και συμβάντα κατά τη διάρκεια της μεγάλης θλίψης (βλ. Αποκάλυψις κεφ. 6/ς’ §5-8).

Ελπίζουμε σε μεταγενέστερο άρθρο να μας δοθεί η ευκαιρία να ασχοληθούμε και με τους δύο επόμενους ίππους, καθώς σχετικά και με αυτούς η επικαιρότητα, οι καταγεγραμμένες ιστορικές μαρτυρίες και οι στατιστικές έρευνες δείχνουν ότι πρόκειται για πραγματικές καταστάσεις που βαδίζουν προς ένα αποκορύφωμα του οποίου έχουμε πρόγευση στις ημέρες μας.

«Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου» (κατά Λουκάν κεφ. 21/κα’ §36)
 

***

Τα περιεχόμενα του άρθρου αποτελούν περίληψη της εκπομπής "Χριστιανισμός
και Επιστήμη" της 05/09/2013. Το σχετικό υλικό παρατίθεται στη δεξιά στήλη.


Ακούστε τη σχετική εκπομπή


 

     

Επιστροφή στην κορυφή
 

Σχετικό υλικό*

 1. Αποκάλυψις Ιωάννου
  Ερμηνεία από το Λεωνίδα Φέγγο
  [Βιβλίο του Λεωνίδα Φέγγου
  Εκδόσεις "Χριστιανισμός", 2000]
   

 2. Η επέκταση του Χριστιανισμού
  εν μέσω διωγμών
  [Από την ιστοσελίδα oodegr.com]
   

 3. Gutenberg Bible
  [Από την αγγλική wikipedia]
   

 4. Best Seller και στην Ελλάδα
  η Αγία Γραφή

  [
  Από το site cbc.gr]
   

 5. Βίβλος: Γλώσσες και Διάλεκτοι
  [Από το site jesuslovesyou.gr]
   

 6. H διάδοση της Αγίας 
  Γραφής στην Κίνα
  [Σειρά βίντεο με στιγμιότυπα
  και στατιστικά στοιχεία]
   

 7. Αυξάνονται και πληθύνονται
  οι Χριστιανοί στην Κίνα
  [Από το blog Κόκκινος Ουρανός]
   

 8. Ψευδόχριστοι
  [Λίστα άρθρων από το blog Κόκκινος Ουρανός]
   

 9. List of Civil Wars
  [Από την αγγλική wikipedia]

- - -

* Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι
η ιστοσελίδα μας δεν εκπροσωπεί
ούτε σχετίζεται με το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων προς τις οποίες παραθέτουμε συνδέσμους (links).