===========================================
«Φοβερώς και Θαυμασίως Επλάσθην» [Μέρος 1ο]
Πότε Αρχίζει να Υπάρχει ο Άνθρωπος;
===========================================

Πολλές είναι οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί πάνω στο ζήτημα τού πότε ο άνθρωπος αρχίζει να υφίσταται ως οντότητα της οποίας η ζωή έχει αξία.

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, συναντούμε ποικίλες απόψεις:

Με τη σύγχρονη γνώση που παρέχεται μέσα από τις επιστήμες της Ιατρικής και της Βιολογίας, σχετικά με τα στάδια διαμόρφωσης του εμβρύου κατά την κυοφορία, έχουν προταθεί διάφορα σημεία τα οποία θα μπορούσαν να σηματοδοτούν την έναρξη ύπαρξης του ανθρώπου:

Όσον αφορά τις απόψεις που διατυπώθηκαν σε παρελθόντες αιώνες, ότι ο άνθρωπος θεωρείται πλήρης οντότητα όταν πάρει την πρώτη ανάσα ή όταν η ψυχή του διαμορφωθεί προοδευτικά σε ανθρώπινη ή σχετικά με τα περί προέλευσης της ψυχής από τους γονείς ή από μετενσάρκωση, θεωρούμε ότι δεν χρειάζονται περεταίρω σχολιασμό καθώς στερούνται επιστημονικής βάσης.

Θα διερευνήσουμε λοιπόν τα πιθανά σημεία που προτείνονται βάσει των σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων, προχωρώντας αντίστροφα:

Μπορούμε λοιπόν με βεβαιότητα να συμπεράνουμε ότι η στιγμή της σύλληψης σηματοδοτεί την έναρξη της ύπαρξης του ανθρώπου, καθώς η γονιμοποίηση του ωαρίου από ένα σπερματοζωάριο αποτελεί το καθοριστικό σημείο όπου αμέσως μετά υπάρχει κάτι το εντελώς διαφορετικό σε σχέση με αυτό που υπήρχε ακριβώς πιο πριν (δηλαδή ένας νέος ανθρώπινος οργανισμός έναντι δύο γενετικών κυττάρων). Και κατά γενική ομολογία, πολλά μέλη της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας αποδέχονται τη γονιμοποίηση ως το σημείο στο οποίο αρχίζει η ζωή.

Μάλιστα, στο επιχείρημα ότι το έμβρυο μπορεί να παρομοιαστεί με ένα μη κατασκευασμένο ακόμη σπίτι, δηλαδή ότι είναι απλώς «υλικά» (π.χ. αν μια μάντρα οικοδομικών υλικών πιάσει φωτιά, δεν λέμε ότι κάηκαν 30 σπίτια αλλά ότι κάηκαν τα υλικά με τα οποία θα κατασκευάζονταν 30 σπίτια), δόθηκε η απάντηση ότι η σωστή λέξη για τη διαμόρφωση του εμβρύου δεν είναι η «κατασκευή», όπως για ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο, αλλά η «ανάπτυξη» (προοδευτική διαμόρφωση και τελειοποίηση), όπως π.χ. η ανάπτυξη της φωτογραφίας ή η ανάπτυξη ενός δενδρυλλίου σε δένδρο. Τα ανθρώπινα όντα αναπτύσσονται· η άποψη ότι «κατασκευάζονται» είναι κατηγορηματικά εσφαλμένη διότι το παιδί αναπτύσσεται από την αρχή, δεν κατασκευάζεται με προσθήκες τμημάτων από εξωτερικές παρεμβάσεις, επειδή η προσδιορισμένη μορφή του βρίσκεται ήδη μέσα του (στο DNA του) και σταδιακά διαμορφώνεται και εμφανίζεται.

Με την αβίαστα συμπεραινόμενη άποψη ότι η ύπαρξη ενός ανθρώπου ξεκινάει από τη στιγμή της σύλληψής του, κι επομένως το κυοφορούμενο έμβρυο καταλογίζεται ως άνθρωπος, έρχεται να συμφωνήσει και η Αγία Γραφή από την οποία αναφέρουμε ενδεικτικά:

Ο Λόγος του Θεού επιπλέον μάς πληροφορεί ότι ο άνθρωπος, ενώ έχει έναρξη ύπαρξης, εν τούτοις δεν έχει τέλος, διότι η ψυχή του συνεχίζει να υπάρχει και μετά το θάνατο του σώματος, είτε μέσα στην παρουσία του Θεού (αιώνια ζωή) είτε μακριά από αυτήν (αιώνια κόλαση). Ο Θεός λοιπόν, προκειμένου να εξασφαλίσει την αιώνια ζωή σε κάθε άνθρωπο, παρέδωσε τον Υιό Του σταυρική θυσία εις άφεσιν αμαρτιών και Τον ανέστησε εκ νεκρών την τρίτη ημέρα, νικώντας έτσι το θάνατο για λογαριασμό όλων των ανθρώπων.

Ο καθένας μας λοιπόν καλείται να αποδεχθεί το δώρο του Θεού, πιστεύοντας στον Ιησού Χριστό και μετανοώντας για τις αμαρτίες του. Διότι ο Θεός είναι έτοιμος να συγχωρήσει και να διαγράψει κάθε αμαρτία του παρελθόντος, χαρίζοντας στον άνθρωπο ένα νέο ξεκίνημα εν Χριστώ Ιησού:

«Τους καιρούς λοιπόν της αγνοίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλλει εις πάντας τους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσι, διότι προσδιώρισεν ημέραν κατά την οποίαν πρόκειται να κρίνη την οικουμένην εν δικαιοσύνη» (Πράξεις Αποστόλων κεφ. 17/ιζ’ §30-31)

«Όθεν εάν τις ήναι εν Χριστώ είναι νέον κτίσμα· τα αρχαία παρήλθον, ιδού, τα πάντα έγειναν νέα» (Β’ Κορινθίους κεφ. 5/ε’ §17)
 

***

Τα περιεχόμενα του άρθρου αποτελούν περίληψη της εκπομπής
"Χριστιανισμός και Επιστήμη" της 06/03/2014.